SOLARWATT AKUSTORATKAISUT VARASTOI YLIMÄÄRÄISEN ENERGIAN

Käytä itse tuotettuasi energiaasi riippumatta siitä, paistaako aurinko vai ei.

SolarWatt – kodin akkujärjestelmä varastoi ylimääräisen aurinkoenergian myöhempää käyttöä varten. Aurinkoakku laajentaa PV-järjestelmän tuottaman energian käyttöä ja tarjoaa ilmaista, kestävää energiaa myös silloin, kun aurinko ei paista ja paneelit eivät tuota energiaa. Siksi akkujärjestelmää käytettäessä sähkö ensisijaisesti varastoidaan akustoon ja vasta sitten syötetään julkiseen verkkoon. Näin varmistetaan ettei myöhemmin ostaa sähköä takasiin kalliilla siirtomaksuilla.

Mitä hyötyä aurinkoakkujärjestelmästä on?

Aurinkosähköjärjestelmät ilman säilytysmahdollisuutta tuottavat sähköä heti käytettäväksi. Tämä on harvoin tehokasta, koska aurinkoenergiaa tuotetaan pääasiassa päivällä, jolloin useimpien kotitalouksien virrankulutus on alhainen. Sähkön kysyntä kasvaa kuitenkin huomattavasti illalla. Akkujärjestelmällä voidaan käyttää päivän aikana tuotettua ylimääräistä aurinkovoimaa, kun sitä todella tarvitaan.

  • Alenna pysyvästi sähkölaskujasi
  • Voit suoraan vaikuttaa omaan hillijalanjälkeesi
  • Optimoi aurinkosähköjärjestelmän energian omakulutus
  • Lisää riippumattomuuttasi suurista energiantoimittajista

Mikä aurinkoakku sopisi parhaiten tarpeisiini?

Varastokapasiteetti
Varastointijärjestelmän koon tai kapasiteetin tulisi olla sopiva vastaamaan asuntojen kulutustarpeita. Periaatteessa varastointijärjestelmän tulisi olla riittävän suuri toimittamaan kotitaloudelle aurinkoenergiaa koko yön. 4–8 kWh akkukapasiteetti riittää tavallisesti keskimääräiselle neljän hengen kodille, joka kuluttaa noin 4500 kilowattituntia (kWh) vuodessa.

Huonosti laskettu akkujärjestelmä aiheuttaa yleensä tarpeettomia lisäkustannuksia. Jos säilytysjärjestelmä on liian pieni, ei tarpeeksi energiaa voida varastoida tarpeiden kattamiseen ja lisäenergian ostaminen verkosta on välttämätöntä. Jos tallennusjärjestelmä on toisaalta liian suuri, tarpeetonta virtaa varastoidaan pysyvästi, mikä lyhentää akun käyttöikää eikä säästää kustannuksia.

MYRESERVE – Aurinkoakku korkeampaan omakulutukseen

Rajoittamattomat mahdollisuudet
SOLARWATT Myreserve on täysin modulaarinen aurinkoakkujärjestelmä. Laajennettavan muotoilunsa ansiosta se on käytännöllisesti katsoen rajaton kapasiteetin ja suorituskyvyn suhteen. Voit laajentaa akustoa yhden perheen kodista käsityöläisen työpajaan aina teollisiin tarkoituksiin.

Järjestelmä on rakennettu matriisina, joka koostuu vain kahdesta komponentista: MyReserve Pack -akkumodulista ja MyReserve Commandista, joka sisältää kaiken tehoelektroniikan. Mitä enemmän tallennuskapasiteettia tai suorituskykyä tarvitaan, sitä enemmän MyReserve-paketteja ja ohjausyksiköitä voidaan yhdistää tarpeiden mukaan.

ENERGIAA AURINGOSTA - SOITA 010 322 1250

Aurinkopaneelit ja aurinkovoimalaratkaisut